INCOMPANY

Stronger female leaders emerge from Carla Clarissa’s incompany-programs 

– and so do stronger companies.

IMPACT

Wat goed dat jij je verdiept in de ontwikkeling van vrouwelijke leiders! 

Recent onderzoek van McKinsey toont aan dat women-only leadership programs een grote impact hebben op de carrière van vrouwelijke leiders. En óók op de ontwikkeling van de organisatiecultuur. Leiders beïnvloeden immers de cultuur. Hoe meer vrouwen geloven in hun eigen leiderschapsstijl, en daarmee boven het stereotype masculiene leiderschapsmodel uitgroeien, des te sterker zij het bedrijf kunnen leiden naar een evenwichtiger leiderschapsmodel en bedrijfscultuur. 

GAME CHANGERS

Veel getalenteerde vrouwen voelen de roep en de verantwoordelijkheid om gebalanceerde besluiten te nemen, Big Hairy Audacious Goals te verwoorden en duurzame businessmodellen te ontwikkelen. Ik weet dat zij hiernaar verlangen en ik weet ook dat hun leiderschap de game changers voor een bedrijf kunnen zijn. 

Maar het bedrijf mag niet onderschatten hoeveel energie het deze vrouwen kost om de kracht op te brengen dichtbij zichzelf te blijven en daarnaast nog eens de kracht hebben om het ongebalanceerde systeem te veranderen. 

Dit náást de uitdagende job die ze al hebben.

GUIDING COALITION

Het verlangen en de motivatie om de ongebalanceerde cultuur in evenwicht te brengen speelt een belangrijke rol. Hoe kunnen vrouwen naast hun sterk ontwikkelde masculiene leiderschapsstijl ook hun feminiene leiderschapstalenten inzetten voor een gebalanceerde cultuur én duurzaam bedrijfsresultaat? 

Wat helpt hen? Een guiding coaltion van topvrouwen die elkaar supporten, voeden en gezamenlijk verantwoordelijkheid voelen voor de transitie naar een gebalanceerde bedrijfscultuur die de leiderschapscapabilities van het bedrijf ademt. Vrouwelijke leiders kunnen hierin vooroplopen en het verschil maken.

 

Samen kunnen we de driving force van een cultuurverandering zijn.

KPN

Bekijk hier het interview van Carla Clarissa met Ronald Nieuwenhuis (KPN). Hierin onderstreept Ronald het belang van een guiding coalition van vrouwelijke leiders.

RESULTS

  • Een community van vrouwelijke leiders die dankzij het incompany-programma veel meer zijn gaan geloven in de waarde van hun eigen leiderschapsstijl, en boven de druk van het stereotype masculiene leiderschapsmodel zijn uitgegroeid; 
  • Executive leiders die het hele leiderschapskader met hun executive présence inspireren en een rolmodel zijn voor de vrouwelijke én mannelijke leiders in het bedrijf; 
  • Versnelling van de doorstroom naar de (sub)top, het tegengaan van de leaking leadership pipeline* en daarmee behoud van vrouwelijk talent met als gevolg dat de organisatie een grotere aantrekkingskracht krijgt op andere vrouwelijke talenten.  

* Leaking leadership pipeline: alhoewel er bijna evenveel hoogopgeleide vrouwen als mannen het bedrijf binnenkomen, bereiken uiteindelijk veel minder vrouwen dan mannen de top zoals blijkt uit het Women in the Workplace onderzoek van McKinsey. Voor vrouwen op het pad naar senior leiderschapsrollen ligt de grootste obstakel in het krijgen van een promotie naar een daadwerkelijke managersrol.

INCOMPANY info-pack

Investeren in de ontwikkeling van vrouwelijke leiders resulteert in een dubbele impact: op de carrière van vrouwelijke leiders zelf én op de organisatiecultuur.

VALUE

De waarde van een women-only leadership program is dat zij de masculiene bril een keer afdoet en naar zichzelf, haar ervaringen en de organisatie gaat kijken door de ogen van het vrouwelijke principe.

Dit programma biedt carrièrevrouwen de psychologische veiligheid zichzelf binnenstebuiten te keren. Hier staat de vrouwelijke psyche centraal. En dat is de omgeving waar zij zichzelf als leider opnieuw uitvindt. De waarde van haar feminiene leiderschapskwaliteiten inziet en integreert in haar leiderschapspresence. 

Zo vergroot ze haar zelfbewustzijn als vrouwelijk leider.

 

COACHING METHOD

Carla Clarissa hanteert een unieke kijk op het ontwikkelen van leiderschap in vrouwen. Dit komt tot uiting in haar coachingsmethodiek Journey to Wholeness®. Waarin de integratie van mind, body en soul centraal staat en vrouwen leren hun ‘whole being’ in te zetten in hun leiderschap.

CUSTOM MADE

Een incompany-programma creëren we bij voorkeur samen met de executive sponsor, een klankbordgroep van deelnemers en HR. Wij ontwikkelen een leiderschapsprogramma die aansluit bij de behoeften van de vrouwelijke leiders, en de leiderschapswaarden en -competenties van het bedrijf. 

STRENGTHENS STRATEGY

Het nieuwe leiderschap waar de uitdagingen van deze tijd om vraagt zit allang in vrouwen. Leiden vanuit een inherent besef wat duurzaamheid, sociale verbondenheid en welzijn inhoudt. Het nieuwe leiderschap weet hoe je leidt vanuit een balans tussen feminiene en masculiene waarden. Menselijk. Waarachtig. Ontwapenend. En daadkrachtig.

Video afspelen

YOUNG TALENTS
– ABN AMRO

Veertien vrouwelijke toppers die binnen ABN AMRO genomineerd waren voor de Young Talent Award zijn door Carla Clarissa gecoacht in de ontwikkeling van hun leiderschapsgroei. Dit zijn de next women leaders binnen de bank. Met de investering in hun leiderschapsontwikkeling heeft ABN AMRO laten zien hoezeer zij geloven in het leiderschap van deze vrouwen. Het incompany-programma heeft zich gericht op het vergroten van haar natuurlijke overwicht, het ontwikkelen van authenticiteit en zelfbewustzijn en het vermogen om zichtbaar haar visie, gedrevenheid en onafhankelijke kracht tot uiting te brengen.

ADVIESGESPREK

Wilt u met Carla Clarissa in gesprek om de mogelijkheden te bespreken voor uw bedrijf? Vraag dan hieronder een vrijblijvend adviesgesprek aan. 

Would you like to receive my ebook?

Leave your name and email address below and I’ll make sure you receive the English version of my ebook in your inbox as soon as possible.

Free download: e-book

EBOOK

Ontvang het e-book Conscious Female Leadership in je e-mail.

INSCHRIJVEN

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven voor de Ibiza-reis.

MEMBER AREA