ONDERZOEK CARLA CLARISSA & MOTIVACTION
De impact van D&I-beleid op vrouwen

Twee keer zoveel vrouwen overweegt de handdoek in de ring te gooien wanneer mannen het management domineren

35 procent, ruim een derde van de Nederlandse vrouwen overweegt momenteel om de handdoek in de ring te gooien wanneer zij werkt voor organisaties waar mannelijke managers in de meerderheid zijn. Dit in tegenstelling tot organisaties waar evenveel vrouwen als mannen, of meer vrouwen in het management zitten, waar dit percentage op bijna de helft hiervan ligt.

Weinig stimulans voor carrièrestap

Deze resultaten komen voort uit een onderzoek dat Motivaction in opdracht van coachingsbedrijf Carla Clarissa B.V. heeft uitgevoerd. Eén van de belangrijke onderwerpen van de studie is in hoeverre vrouwen zich gestimuleerd voelen in hun ontwikkeling en doorgroei binnen de organisatie. Hieruit blijkt dat zes op de tien vrouwen niet de support voelt om een volgende stap in hun carrière te zetten, dat terwijl een grote groep vrouwen, 28 procent, een leidinggevende positie ambieert én ziet passen binnen hun organisatie.  

Organisaties met meer mannen dan vrouwen in de top lijken de situatie ook nog eens in stand te houden. Bijna eenderde van de vrouwen binnen die bedrijven voelt zich niet gestimuleerd om een leidinggevende positie te bekleden. Ook geeft bijna 30 procent van de respondenten die werken in een door mannen gedomineerd management aan dat de bedrijfscultuur voor mannen beduidend aantrekkelijker is om in te werken dan voor vrouwen. 

Opdrachtgever voor het onderzoek, executive coach en auteur Carla Clarissa, kent de verhalen achter deze cijfers als geen ander: “Wij wilden onderzoeken wat de beleving van de vrouwen op diversiteit en inclusiviteit nu zelf is. Hoe ervaren ze het werk wanneer het management uit meer mannen of juist uit evenveel of meer vrouwen bestaat? Wat ik uit ervaring al wist, maar wat we nog nooit eerder in een onderzoek zo duidelijk terug hebben zien komen is hoeveel vrouwen hun ambities op een lager pitje zetten wanneer hun organisatie uit voornamelijk mannelijke leiders bestaat. Deze vrouwen ervaren minder doorgroeimogelijkheden, worden niet klaargestoomd om een volgende stap in hun carrière te nemen en zien hun ambitie en potentie vervliegen. Dat doet iets met je motivatie, met je zelfvertrouwen en met de keuzes die je maakt in je werk- en privéleven.” 

Dat het lastig is om dit patroon te doorbreken blijkt ook uit de reactie van de onderzochte vrouwen: in bedrijven met meer mannen aan de top worden mannen in 36 procent van de gevallen sneller leidinggevende dan vrouwen.

Zwangerschap nog steeds nadelig voor carrière

Uit de studie blijkt dat de bedrijfscultuur vaak niet inclusief genoeg is voor vrouwen. Daar waar meer mannen aan de top zitten, zetten vrouwen hun ambities op een lager pitje. Ze moeten zich aanpassen om promotie te krijgen, komen minder vaak aan het woord tijdens vergaderingen én als ze aan het woord komen ervaart bijna 40 procent dat ze minder serieus genomen worden. Vrouwen die leiding geven hebben hier zelfs nog vaker last van. 

Carla Clarissa: “Organisaties weten al lang welke speerpunten aandacht verdienen. Promoot evenveel vrouwen als mannen. Stimuleer vrouwen een leidinggevende positie te bekleden. Trek beloningen en salarissen tussen mannen en vrouwen op dezelfde functie recht. Pak discriminatie, seksisme en intimidatie aan. Allemaal maatregelen die open deuren lijken wellicht, maar momenteel geeft bijna de helft van de vrouwen aan last te hebben van seksueel getinte opmerkingen. En maar liefst 41 procent van de vrouwen geeft aan dat een zwangerschap nadelig uitpakt voor hun carrière. In bedrijven met meer mannen in het management ligt dit percentage zelfs op 52 procent. Dit kan toch niet meer?! En tegelijkertijd zie ik hiermee ontzettend veel ruimte voor organisaties om vrouwelijk talent te behouden. De kansen liggen werkelijk voor het oprapen, en als je dat nu niet doet zeg je tegen jouw vrouwelijke medewerkers ook genoeg. Wees dan niet verbaasd als ze jouw organisatie verlaten.”

Zwangerschap nadelig voor carrière vrouw
Carla Clarissa: “In de het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt blijkt uit dit onderzoek dat het echt een ‘no brainer’ is wat organisaties kunnen doen om de vrouwen die in ieder geval nú voor hen werken ook daadwerkelijk te behouden. Stop eerst het lek in jouw organisatie voordat je alle aandacht richt op het aantrekken van nieuwe mensen.”
Specifiek D&I-beleid is essentieel

Het onderzoek ondersteunt dit: 55 procent van alle werkende vrouwen ervaart een positief effect van initiatieven die zich specifiek richten op het stimuleren van genderdiversiteit binnen de organisatie. Wanneer een organisatie wel bezig is met diversiteit, maar in algemeenheden blijft hangen zonder zich specifiek op vrouwen te richten merkt 29 procent een positief effect op, aanzienlijk minder. 

Carla Clarissa: “De aandacht die er voor diversiteit en inclusiviteit is en blijft keihard nodig. Vrouwen ervaren een positief effect op hun promotiekansen, op hun motivatie en op de maatregelen die genomen worden om salarissen gelijk te trekken, seksisme en seksuele intimidatie tegen te gaan en het voor zowel mannen als vrouwen mogelijk te maken zorgtaken op zich te nemen.”

Dat meer waardering leidt tot behoud van vrouwelijk talent blijkt ook uit de cijfers. Met name wanneer de initiatieven zich toespitsen op vrouwen. Respondenten geven aan dat wanneer zij zich meer thuis zouden voelen, zij eerder een leidinggevende positie zouden bekleden (20 procent) en langer voor een organisatie zouden werken (28 procent). 

64 procent bedrijven geen diversiteitsbeleid

Ondanks al deze positieve effecten zijn er nog veel te weinig organisaties die zich met diversiteit bezig houden. Maar liefst 64 procent van de onderzochte vrouwen geeft aan dat er momenteel geen duidelijke D&I-initiatieven plaatsvinden binnen hun organisatie. 

“Met alle crisissen die we met elkaar te bezweren hebben en al het talent dat we daarvoor nodig hebben, moet diversiteit in iedere organisatie inmiddels een strategisch thema zijn. Als het je lukt om de vrouwen die nu voor je werken te behouden en door te laten stromen heeft het ook zin om nieuwe vrouwen aan te trekken. Ons onderzoek laat zien dat er nog veel te winnen is op het gebied van genderdiversiteit. Specifiek D&I beleid gericht op het ontwikkelen, het behouden en het doorstromen van vrouwelijk talent heeft een grote impact. En helpt bij het dichten van de ‘leaking leadership pipeline’.”

Over het onderzoek

Carla Clarissa, leiderschapscoach voor vrouwen en expert op het onderwerp leaking leadership pipeline, zocht voor dit onderzoek de samenwerking op met Motivaction met als doel om meer inzicht te krijgen in de beleving van vrouwen ten aanzien van diversiteits & inclusiviteits-initiatieven binnen organisaties.1021 werkende Nederlandse werkende vrouwen namen deel aan het onderzoek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Evelien van den Brink: evelien@carlaclarissa.com, 06-44503383. Een interview met Carla Clarissa behoort tot de mogelijkheden. 

Would you like to receive my ebook?

Leave your name and email address below and I’ll make sure you receive the English version of my ebook in your inbox as soon as possible.

Free download: e-book

EBOOK

Ontvang het e-book Conscious Female Leadership in je e-mail.

INSCHRIJVEN

Vul hieronder je gegevens in om je in te schrijven voor de Ibiza-reis.

MEMBER AREA